PDD NOS kenmerken

PDD NOS

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified. PDD-NOS was een van de voorheen afzonderlijke subtypes van autisme en is te vinden in de publicatie van de DSM-5 diagnosehandboek.

Algemeen gezegd is autisme is een prikkelverwerkingsstoornis. Hierin zijn verschillende groepen verder te specificeren. Aangenomen wordt dat er bij autisme onbekende neurologische factoren een rol spelen. Er zijn meerdere vormen van autisme. De twee vormen van autisme waar Tienwerk begeleiding in biedt zijn Asperger en PDD-NOS.

PDD-NOS Kenmerken zijn:

  • Moeite hebben met het aangaan- en onderhouden van contact
  • Non verbale communicatie van anderen niet of nauwelijks begrijpen
  • De voorkeur hebben voor een herhalend/overzichtelijk repertoire,
  • De gevoelswereld van een ander en diens emoties niet of nauwelijks begrijpen.

Deze kenmerken zijn ook te zien bij mensen die last hebben de Asperger -vorm binnen het autismespectrum. Mensen met Asperger hebben een hoog IQ maar op sociaal- / emotioneel vlak dezelfde kenmerken als mensen met PDD-NOS.

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (Pervasive Developmental Disorders, PDD) is een term in de psychiatrie waarmee vier ontwikkelingsstoornissen plus een restgroep worden aangeduid. Het woord ‘pervasief’ duidt op ‘diep doordringend’ .

Autisme begrijpen

Tienwerk helpt u met het in kaart brengen waar u tegenaan loopt. Zaken, zoals het grenzeloze discussiëren van de partner of het tonen van begrip dat de partner schijnbaar moeilijk kan opbrengen, worden vaak genoemd.

Autisme bij kinderen
Snoystraat 4, 2802 SX Gouda
+31 (0)6-29028181