SKJ – beoordeling

Hieronder de beoordeling van organisatie Kwaliteitsregister Jeugd.

Beste Jantien van Dijk,

Uit jouw aanvraag voor een scholingsadvies maken wij op dat je werkzaam bent als autisme expert. Volgens ons is een SKJ-registratie niet noodzakelijk voor je werkzaamheden.

Niet voor alle werkzaamheden in het jeugddomein is een SKJ-registratie noodzakelijk. In sommige gevallen vraagt de gemeente helaas onterecht om een SKJ-registratie. Hieronder kun je lezen voor welke werkzaamheden een SKJ-registratie vereist is.

Wie zich moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd zijn professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen. In het Kwaliteitskader Jeugd wordt de norm verantwoorde werktoedeling uitgelegd. Een hbo-functie waarmee professionals in aanraking komen met jeugdigen alleen is geen indicator voor het inzetten van een geregistreerde professional. De functie dient ook bepaalde taken te omvatten die om een geregistreerde professional vragen. Dit wordt ook toegelicht op onze website. Hier wordt onder andere benadrukt welke taken een professional dient te hebben naast een rol in de uitvoering:

  • een cruciale rol hebben bij beoordeling (analyseren complexe hulpvraag, diagnose stellen of diagnostisch beeld vaststellen, probleemanalyse maken); én
  • besluitvorming (over in gang zetten van niet vrij toegankelijke jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, af- en opschalen van ingezette hulp, beëindigen van de formele hulpverlening); én
  • vaststelling (van hulpverleningsplan, behandelplan, plan van aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, adviseren over behandeling, hulpverlening, ondersteuning).

Wij verzoeken je bovenstaande informatie eerst goed door te nemen om te bepalen of je je daadwerkelijk dient te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. In bijlage 2 en in het afwegingskader van het Kwaliteitskader Jeugd wordt duidelijk omschreven wanneer de inzet van een niet-geregistreerde professional voldoende is en wanneer de inzet van een geregistreerde professional noodzakelijk is. Ook adviseren wij je om eventueel het gesprek met de gemeente hierover aan te gaan. Hierbij kunnen de volgende documenten behulpzaam zijn: brochure voor gemeenten en basiskennis norm verantwoorde werktoedeling voor gemeenten.

Mocht je na het lezen van de bovenstaande informatie concluderen dat je wellicht toch SKJ-geregistreerd dient te staan, dan zien wij graag een onderbouwde toelichting op jouw werkzaamheden tegemoet. Dit kun je uploaden bij ‘aanvullende documenten’. Vervolgens kun je jouw aanvraag opnieuw inzenden. Daarna zullen wij jouw aanvraag voor een scholingsadvies verder in behandeling nemen.

Vragen? Heb je vragen over het scholingsadvies? Ga dan naar de contactpagina op onze website en het vul het contactformulier in. Wij helpen je graag verder!

Met vriendelijke groeten,

Kwaliteitsregister Jeugd