Autisme en relaties

Een relatie kan erg lijden onder het feit dat 1 van de partners last heeft van autisme. 

Mensen die last hebben van autisme hebben vaak een enorme behoefte aan structuur en duidelijkheid. Ook in de relatie wordt om dat overzicht en die duidelijkheid gevraagd. De partner heeft het dan ook best zwaar als de gerichte, concrete communicatie nog niet zo is ontwikkeld. Voor beiden is het fijn als er begrip komt rondom de autismeproblematiek.

Als beide het autisme stuk beter begrijpen kan er gericht gewerkt worden aan een communicatie die passend is voor beide.

In plaats van te belanden in de eeuwige discussie, op zoek te gaan naar een manier die voor beide partners passend is. Vanuit wederzijds begrip weer kunnen bouwen aan de relatie, daar staat Tienwerk voor.

Relatietherapie is mogelijk als er inzet van beide partners is.

Autisme en relaties

Overleg met Jantien